vineri, 9 ianuarie 2009

Comisiile din care face parte deputata Axenie Carmen

Aşa cum se ştie, activitatea unui parlamentar se desfăşoară pe cel puţin trei paliere: în comisiile din care face parte, în plenul camerei ori în plenul reunit al camerelor şi în teritoriu.

În această legislatură, doamna Carmen Axenie îşi va desfăşura activitatea în următoarele comisii:


1. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

2. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi

Domeniile de activitate aferente Comisiei juridice sunt acestea:
constituţionalitatea proiectelor de lege şi a propunerilor legislative; reglementări în domeniul dreptului civil, penal, contravenţional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească; alte reglementări cu caracter precumpănitor juridic; probleme de disciplină parlamentară, incompatibilităţi şi imunităţi.

Cele aferente Comisiei pentru egalitatea de şanse sunt:
eliminarea oricăror forme de discriminare după criteriul de sex şi îmbunătăţirea condiţiei femeii în societate; integrarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în iniţiativele legislative, în politicile şi programele ce interesează atât femeile, cât şi bărbaţii; urmărirea aplicării prevederilor referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi din documentele internaţionale ratificate de România.


N.B.: Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi, în cadrul "Anului European al Egalităţii de şanse pentru toţi" a înfiinţat Subcomisia pentru drepturile copilului. Subcomisia pentru drepturile copilului militează pentru promovarea şi apărarea drepturilor copilului, în cadrul campaniei “Să construim o Europă cu şi pentru copii” a Consiliului Europei.

Conform regulamentelor, şedinţele comisiilor sunt publice, cu excepţia cazurilor în care plenul acestora prevede altfel. Lucrările pot fi transmise la radio sau televiziune. Miniştrii au acces la lucrările comisiilor. Dacă li se solicită participarea, prezenţa lor devine obligatorie. Guvernul trebuie înştiinţat, prin preşedintele comisiei, cu cel puţin 24 de ore înainte, de data la care au loc şedinţele acestora. La şedinţele comisiilor au dreptul să participe deputaţii şi senatorii care au făcut propuneri care stau la baza lucrărilor acestora (autori de propuneri legislative, de amendamente etc.) precum şi, la cererea preşedintelui comisiei, specialişti ai Consiliului Legislativ. Comisiile pot invita să participe la şedinţe persoane interesate, reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale şi specialişti.

Mai multe date despre comisiile parlamentare, aici

Daniel Mazilu,
PR Consultant
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu