luni, 19 aprilie 2010

A 122-a Adunare a Uniunii Interparlamentare - Bangkok, Thailanda, 26 martie - 1 aprilie 2010 - in date si imagini

Sesiunea de primăvară a UIP (cea de-a 122-a Adunare şi reuniunile asociate) a avut loc la Bangkok, în perioada 26 martie - 1 aprilie a.c., la invitaţia Grupului Interparlamentar al Regatului Thailandei.


Au participat: delegaţii ale grupurilor naţionale din 124 de ţări
Din delegaţia GRUI, condusă de dl. deputat Ionel Palăr, secretar al Biroului Executiv al Grupului, membru al Consiliului Director al UIP, au făcut parte: dl. senator Vasile Ion, trezorier al GRUI, membru al Consiliului Director al UIP; dna. deputat Carmen Axenie, membră a Comitetului Director, membră a Consiliului Director al UIP; dl. senator Alexandru Mocanu, dl. senator Marian Iulian Rasaliu, dl. deputat Vasile Mocanu, dl. senator Emilian Valentin Frâncu, membri ai Comitetului Director. La lucrările ASGP au participat dl. Gheorghe Barbu, secretarul general al Camerei Deputaţilor şi dl. Constantin Gheorghe, secretar general adjunct al Senatului. Din delegaţie au mai făcut parte membri ai staff-ului tehnic din cele două Camere.

Cea de-a 122-a Adunare a UIP s-a întrunit în zilele de 28, 29, 31 martie şi 1 aprilie, sub preşedinţia dlui. Chai Chidchob, preşedintele Adunării Naţionale din ţara gazdă.
Lucrările Adunării s-au încheiat cu adoptarea a 4 rezoluţii privind cele trei teme examinate în comisii - combaterea crimei organizate, îndeosebi a traficului de droguri, a vânzărilor ilegale de arme, a traficului de fiinţe umane şi a terorismului transfrontalier; dezvoltarea formatelor de cooperare Sud-Sud şi triunghiulare în sprijinul realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului; participarea tinerilor la procesul democratic - şi punctul de urgenţă.


Lucrările celei de-a 15-a Reuniuni a Femeilor Parlamentare au avut loc în zilele de 27 şi 31 martie 2010. Doamna deputat Carmen Axenie, membră a Comitetului Director, a participat la lucrări din partea GRUI.

În jur de 200 de femei parlamentare din peste 120 de ţări au luat parte la dezbateri. Lucrările au fost prezidate de doamna Tassana Boontong, vicepreşedintă a Senatului thailandez. Temele de dezbateri s-au referit la rolul parlamentelor în implementarea Convenţiei privind drepturile copilului, combaterea traficului de femei, rolul femeilor în combaterea traficului de droguri, lupta împotriva violenţei faţă de femei, cu accent pe situaţia femeilor aflate în detenţie, precum şi participarea femeilor la viaţa politică.

Dezbaterile s-au axat pe aflarea soluţiilor concrete de prevenire a traficului de femei, pedepsirii persoanelor care se fac vinovate de practicarea acestui fenomen, asigurarea sprijinului pentru reabilitarea victimelor traficului de femei. De asemenea, s-a discutat despre contribuţia femeilor şi rolul lor în găsirea de soluţii la problema drogurilor, impactul acestui fenomen asupra femeilor şi familiilor acestora, precum şi rolul pe care îl au în prevenirea fenomenului, tratarea şi reabilitarea victimelor.

În cadrul lucrărilor, au mai fost prezentate următoarele comunicări, urmate de sesiuni de întrebări şi răspunsuri:

• „Un hemiciclu pentru secolul XXI”, comunicare susţinută de doamna Adelina SÁ Carvalho, ex-preşedinte ASGP, secretar general al Adunării Republicii Portugalia;
• „Declaraţii ale miniştrilor în şedinţele parlamentului”, comunicare susţinută de domnul V.K. Agnihotri, secretar general al Camerei Superioare (Rajya Sabha) din Parlamentul Indiei;
• „Procesul de autoevaluare în Camera Reprezentanţilor din Parlamentul olandez”, comunicare susţinută de doamna Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden, secretar general al Camerei Reprezentanţilor din Parlamentul Olandei (States General);
• „Rolul înalţilor funcţionari parlamentari”, comunicare susţinută de domnul Marc Bosc, vicepreşedinte ASGP, secretar general adjunct al Camerei Comunelor din Canada;
• „Independenţa administraţiei parlamentare”, comunicare susţinută de domnul P.D.T. Achary, secretar general al Camerei Inferioare (Lok Sabha) din Parlamentul Indiei;
• „Evaluarea potenţialului profesional al funcţionarilor parlamentari”, comunicare susţinută de domnul Vladimir Svinarev, secretar general al Consiliului Federaţiei Adunării Federale a Federaţiei Ruse;
• „E-democraţie şi e-parlament în Afghanistan: realizări, planificări şi sugestii”, comunicare susţinută de domnul Ghulam Hassan Gran, secretar general al Camerei Reprezentanţilor din Afghanistan;
• „Culoarele parlamentului: mărturii ale istoriei parlamentare sau o reflecţie a poporului”, comunicare susţinută de domnul Mohamed Kamal Mansura, secretar al Adunării Naţionale din Africa de Sud.

Consiliul a aprobat calendarul reuniunilor viitoare (statutare si specializate) ale organizaţiei. Dintre activităţile propuse pentru 2010, menţionăm: Forumul Parlamentar privind TIC şi criza economică globală (Geneva, mai); Reuniunea parlamentară cu ocazia celei de-a XVIII-a Conferinţe privind HIV/SIDA (Viena, iulie); Reuniune pe tema instrumentelor ONU în materia drepturilor omului (Geneva, octombrie); Audierile Parlamentare anuale la Naţiunile Unite (New York, noiembrie); al 9-lea seminar al parlamentarilor şi experţilor parlamentari (Oxfordshire, iulie); sesiunea anuală a Conferinţei parlamentare privind OMC (Geneva, semestrul II); Conferinţa privind sănătatea maternă şi supravieţuirea copilului (semestrul II); Conferinţa Mondială e-Parlament 2010 (semestrul II).

Extras din
I N F O R M A R EA
privind participarea delegaţiei GRUI
la cea de-a 122-a Adunare a Uniunii Interparlamentare şi la reuniunile asociate
- Bangkok, Thailanda, 26 martie - 1 aprilie 2010 -
aprilie 2010
Nr. XLI/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu